Loading color scheme

Společnost Europe Automotive Holding a.s. je jedním z předních dodavatelů služeb průmyslových instalací, relokací, transferů, energo instalací a rozvodů. Europe Automotive Holding a.s. klade důraz na poskytování služeb v nejvyšší kvalitě, a to bez omezení velikosti realizovaného projektu. Působíme po celé Evropské unii s velmi kvalifikovaným personálem, vysokým standardem BOZP, veškerými certifikacemi jako je ISO 9001, 14001, OHSAS 18001 a výjimkami pro dopravu standardních a nadrozměrných přeprav vč. svátků a víkendů.

Cílem Europe Automotive Holding a.s. je spokojený zákazník, neustálý rozvoj společnosti po personální i technické stránce, dodržování bezpečnosti práce a platných norem a v neposlední řadě i snižování ekologické zátěže.

Historie

2008 - Vznik společnosti
Firma zahájila svoji obchodní činnost zaměřenou na výrobu jednoúčelových výrobních strojů pro automobilový průmysl. Dále postupně rozšiřovala nabízené služby.
2010 - Provozovna Liberec
Zřízení nové provozovny Liberec. Certifikace společnosti na systém managementu kvality ISO 9001. Nákup montážních vozidel a rozšíření transportní mechanizace.
2012 - Rozšiřování služeb
Provozní údržba energetiky a servis pro společnost Magna Exteriors & Interiors (BOHEMIA) s.r.o. Servis VZT a chlazení pro lakovny.
2013 - Nové sídlo společnosti
Certifikace na systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSAS 18001. Generální servisní smlouva na dodávky, servis a transfery pro evropskou síť Faurecia. Získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb a zahájen provoz oční optiky.
2014 - Rozšíření prostor
Spolupráce s Coca-cola HBC Česko a Slovensko. Nákup nových servisních vozidel a mechanizace. Rozšíření provozovny Liberec o 360 m2.
2015 - Nová technika
Speciální zdvihací technika Lift Systems na 145 tun. Transportní techniky MAN a Meusburger pro přepravu těžkých nákladů a mechanizace, zřízení pojízdné montážní dílny.
2016 - Jeřáb VALLA 25 tun
Nákup speciálního halového jeřábu VALLA 25 tun. Příprava plánovaného rozšíření provozovny Liberec. Příprava na certifikaci systému managementu životního prostředí EMS 14001.
2017 - nové sídlo společnosti
Přesun provozovny Liberec do nových moderních prostor. Pořízení nové mechanizace jako VZV a další montážní zařízení. VZV Hyster S150A 7 tun a JUNG 100tun. Instalace tepelných čerpadel pro vytápění celé provozovny. Realizace významného projektu kompletní relokace závodu AVIA Motors.
2018 - TriLifter & NEXEN
Rok 2018 byl velice náročný a na skladbu zakázek velice pestrý. V lednu naše společnost obdržela nominaci na instalace strojních technologií do nově budovaného závodu Nexen Tire Europe. Pořízení nového technického vybavení Riggers TriLifter TL65 Pick & Carry jeřáb, Hyster S150A a další. Nová zasedací místnost v sídle společnosti, rozšíření a modernizace vozového parku.
2019 - ENERPAC SL 400
V lednu 2019 bylo pořízeno nové zdvihací zařízení s nosností 400 tun ENERPAC SL 400, které bylo ihned nasazeno do akcí. V tomto roce byla naše společnost vybrána pro několik kompletních transferů celých společností v automotive. Úspěšné absolvování certifikace ISO EMS 14 001. Modernizace firemního vozového parku. Příprava nových poboček v ČR, Slovensku a Německu.

Oblast průmyslu

Pro naše zákazníky zajišťujeme all inclusive servis včetně podpory a poradenství. Díky širokému a zkušenému teamu jsme schopni poskytnout instalace, připojení na média, transporty, demontáže, montáže a servisní činnost strojních technologií. Většinu aktivit soustředíme na automobilový, strojírenský, farmaceutický, potravinářský a hutní průmysl. V těchto odvětvích zajišťujeme servis, montáže, stěhování, transport strojů a linek jako jsou:

Svařovací linky a pracoviště, jednoúčelové stroje, obráběcí centra, tvářecí stroje, výrobní a balicí stroje, dopravníky, ohýbací stroje, laserové stroje, vertikální lisy, kovací lisy, stroje pro vstřikování plastů, stroje pro vyfukování plastů, sila, slévárenské pece, tlakové licí stroje, robotická pracoviště, manipulátory, kotle, nádrže, vzduchotechnické jednotky, klima komory, gumárenské stroje a další.

Více informací

Oblast energetiky

Zde společnost Europe Automotive Holding a.s. může nabídnout vše, co se týká výroby, rozvodu a spotřeby tepla. Pro energetické a teplárenské společnosti zajišťujeme servisní a montážní činnost na potrubních vedeních, strojních zařízeních, výstavbu a montáže energetických celků, předávacích stanic, kotelen a s tím spojené transporty, manipulace a těžké zdvihy technologických celků nebo komponentů.

Dodáváme řešení vhodné právě pro Vás a to samozřejmě "na klíč“. Naše dodávky obsahují vše potřebné od analýzy záměru a projektové dokumentace až po dodávky a montáže zařízení včetně uvedení do provozu, tlakových a dalších potřebných zkoušek, průvodní technické dokumentace a uživatelských manuálů pro obsluhu. Naše dodávky jsou komplexní - zahrnují oblasti strojní, technologické, elektrické, systémy měření a regulace včetně výstavby kotelen nebo potrubních rozvodů.

Více informací
Provádíme stěhování strojů, výrobních linek, nadrozměrné přepravy včetně připojení na veškerá média. Montujeme potrubní rozvody, VZT a elektro. Nabízíme kompletní inženýrskou činnost pro přípravu a realizaci zakázek. Zakázky realizujeme po celé Evropské Unii.
linearicons-fire

Stěhování strojů

Společnost Europe Automotive Holding a.s. nabízí kompletní a profesionální stěhování strojů a zařízení, montáž a demontáž všech provozních médií, přípravu a zajištění veškeré manipulační či transportní techniky, včetně klasické, nebo nadrozměrné přepravy. Poradenství před i v průběhu realizace stěhování.

linearicons-sun

Instalace médií

Europe Automotive Holding a.s. realizuje dodávky energetických celků, instalace médií v oblasti výstavby a rekonstrukce zdrojů tepla, elektrické energie, akumulačních zdrojů energie a tepelných rozvodů. Nabízíme komplexní řešení energetických staveb a inženýrské činnosti, zpracování projektové dokumentace až po následnou realizaci – dodávku, montáž a uvedení do provozu.

linearicons-factory2

Požárně-bezpečnostní řešení a izolace

Protipožární ochrana staveb je důležitou součástí požární ochrany. Požární ucpávky mají za úkol zabránit šíření požáru a vzniklého kouře a tím minimalizovat škody na zdraví a majetku.

Nejslabším místem staveb při vypuknutí požáru jsou stavební prostupy instalací, otvory mezi jednotlivými požárními úseky, různé uzávěry a nosné konstrukce. 

linearicons-drop2

Ocelové konstrukce

Europe Automotive Holding a.s. poskytuje komplexní služby v oblasti výroby ocelových konstrukcí a zámečnické výroby. Realizujeme ocelové konstrukce spojené s průmyslovou výrobou, vestavby do hal, dopravníky, regály a přípravky, nebo ocelové konstrukce jako jsou energomosty, podesty, násypky, vany a další příslušenství pro energetiku.