Loading color scheme

Společnost Europe Automotive Holding a.s. je jedním z předních dodavatelů služeb průmyslových instalací, relokací, transferů, energo instalací a rozvodů. Europe Automotive Holding a.s. klade důraz na poskytování služeb v nejvyšší kvalitě, a to bez omezení velikosti realizovaného projektu. Působíme po celé Evropské unii s velmi kvalifikovaným personálem, vysokým standardem BOZP, veškerými certifikacemi jako je ISO 9001, 14001, OHSAS 18001 a výjimkami pro dopravu standardních a nadrozměrných přeprav vč. svátků a víkendů.

Cílem Europe Automotive Holding a.s. je spokojený zákazník, neustálý rozvoj společnosti po personální i technické stránce, dodržování bezpečnosti práce a platných norem a v neposlední řadě i snižování ekologické zátěže.

O naší společnosti - O nás

Firma Europe Automotive Holding a.s. patří k předním společnostem v oboru se zaměřením na průmyslové montáže, stěhování a transfery strojních zařízení a instalace energetických a technologických rozvodů. Společnost byla založena v roce 2008, kdy vedení společnosti zahájilo nabídku služeb v oboru servisu, instalací energetických a technologických rozvodů, stěhování strojů a technologických celků.

V dalších letech se poskytování služeb rozšířilo o nadrozměrnou přepravu, výrobu jednoúčelových strojů, instalace průmyslových izolací, pronájem mechanizace a jeřábnické práce.

V souvislosti s rozšiřováním aktivit a neustálým rozvojem personálu, strojního vybavení, certifikací, mohla naše společnost realizovat ty nejnáročnější zakázky v České republice i zahraničí.

Cílem společnosti je neustálý rozvoj po technické i personální stránce, odvádět práce a dodávky v co nejlepší kvalitě a poskytovat našim klientům co největší možnou podporu, proto má zaveden certifikovaný systém řízení kvality, environmentu a managementu bezpečnosti práce.

Oblast průmyslu

Pro naše zákazníky zajišťujeme all inclusive servis včetně podpory a poradenství. Díky širokému a zkušenému teamu jsme schopni poskytnout instalace, připojení na média, transporty, demontáže, montáže a servisní činnost strojních technologií. Většinu aktivit soustředíme na automobilový, strojírenský, farmaceutický, potravinářský a hutní průmysl. V těchto odvětvích zajišťujeme servis, montáže, stěhování, transport strojů a linek jako jsou:

Svařovací linky a pracoviště, jednoúčelové stroje, obráběcí centra, tvářecí stroje, výrobní a balicí stroje, dopravníky, ohýbací stroje, laserové stroje, vertikální lisy, kovací lisy, stroje pro vstřikování plastů, stroje pro vyfukování plastů, sila, slévárenské pece, tlakové licí stroje, robotická pracoviště, manipulátory, kotle, nádrže, vzduchotechnické jednotky, klima komory, gumárenské stroje a další.

Více informací

Oblast energetiky

Zde společnost Europe Automotive Holding a.s. může nabídnout vše, co se týká výroby, rozvodu a spotřeby tepla. Pro energetické a teplárenské společnosti zajišťujeme servisní a montážní činnost na potrubních vedeních, strojních zařízeních, výstavbu a montáže energetických celků, předávacích stanic, kotelen a s tím spojené transporty, manipulace a těžké zdvihy technologických celků nebo komponentů.

Dodáváme řešení vhodné právě pro Vás a to samozřejmě "na klíč“. Naše dodávky obsahují vše potřebné od analýzy záměru a projektové dokumentace až po dodávky a montáže zařízení včetně uvedení do provozu, tlakových a dalších potřebných zkoušek, průvodní technické dokumentace a uživatelských manuálů pro obsluhu. Naše dodávky jsou komplexní - zahrnují oblasti strojní, technologické, elektrické, systémy měření a regulace včetně výstavby kotelen nebo potrubních rozvodů.

Více informací
Provádíme stěhování strojů, výrobních linek, nadrozměrné přepravy včetně připojení na veškerá média. Montujeme potrubní rozvody, VZT a elektro. Nabízíme kompletní inženýrskou činnost pro přípravu a realizaci zakázek. Zakázky realizujeme po celé Evropské Unii.
linearicons-fire

Stěhování strojů

Společnost Europe Automotive Holding a.s. nabízí kompletní a profesionální stěhování strojů a zařízení, montáž a demontáž všech provozních médií, přípravu a zajištění veškeré manipulační či transportní techniky, včetně klasické, nebo nadrozměrné přepravy. Poradenství před i v průběhu realizace stěhování.

linearicons-sun

Instalace médií

Europe Automotive Holding a.s. realizuje dodávky energetických celků, instalace médií v oblasti výstavby a rekonstrukce zdrojů tepla, elektrické energie, akumulačních zdrojů energie a tepelných rozvodů. Nabízíme komplexní řešení energetických staveb a inženýrské činnosti, zpracování projektové dokumentace až po následnou realizaci – dodávku, montáž a uvedení do provozu.

linearicons-factory2

Požárně-bezpečnostní řešení a izolace

Protipožární ochrana staveb je důležitou součástí požární ochrany. Požární ucpávky mají za úkol zabránit šíření požáru a vzniklého kouře a tím minimalizovat škody na zdraví a majetku.

Nejslabším místem staveb při vypuknutí požáru jsou stavební prostupy instalací, otvory mezi jednotlivými požárními úseky, různé uzávěry a nosné konstrukce. 

linearicons-drop2

Ocelové konstrukce

Europe Automotive Holding a.s. poskytuje komplexní služby v oblasti výroby ocelových konstrukcí a zámečnické výroby. Realizujeme ocelové konstrukce spojené s průmyslovou výrobou, vestavby do hal, dopravníky, regály a přípravky, nebo ocelové konstrukce jako jsou energomosty, podesty, násypky, vany a další příslušenství pro energetiku.