Loading color scheme

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Nejvyšší prioritou Europe Automotive Holding a.s. je bezpečnost a ochrana zdraví svých zaměstnanců a dodavatelů podílejících se na projektech našich zákazníků.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je součástí veškerých našich úkonů, od plánování až po realizaci jednotlivých projektů. Cílem Europe Automotive Holding a.s. je předcházet všem nehodám, bez ohledu na místo realizace, rozsah nebo složitost projektu. Proto celý management společnosti Europe Automotive Holding a.s. aktivně prosazuje kulturu společnosti bez nehod s aktivním zapojením a vzděláváním zaměstnanců i dodavatelů ve všech našich programech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Každý pracovník Europe Automotive Holding a.s. je proškolen v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví a požární ochrany. Samozřejmostí jsou další potřebné školení a certifikáty jako např. obsluha pracovních plošin, jeřábnický průkaz, řidičská oprávnění nebo oprávnění svářeče.

Systém řízení bezpečnosti, ochrany zdraví a jakosti je ve společnosti Europe Automotive Holding a.s. pravidelně auditován externím auditorem. Europe Automotive Holding a.s. splňuje veškeré auditované požadavky a normy a je držitelem certifikace podle ISO 45001:2018. Tato certifikace dokládá, jak velký důraz management společnosti klade na bezpečnost všech pracovníků a na neustálé zlepšování našich služeb.