Loading color scheme

EAH v roce 2020

Rok 2020 se blíží ke konci a nutno si přiznat, že to byl pro nás všechny nelehký rok. Ovlivnil nejen náš pracovní, ale i osobní život.

Neustále jsme byli nuceni hledat cesty, jak plnit přání svých klientů a zároveň chránit zdraví všech, kteří se na běhu společnosti podílí. 

Přesto, jak rok 2020 probíhal, můžeme s hrdostí říct, že společnost EAH dosáhla skvělých výsledků. Ať už to byla vykonaná práce, rozšíření pracovních kapacit nebo naše environmentální odpovědnost. 

Nebudeme to protahovat, pojďme se podívat na čísla.

 

Vykonaná práce

Během roku 2020 se povedlo dokončit 503 zakázek, na kterých jsme společně strávili 158 400 hodin. I při takovém pracovním vytížení se nám povedlo uzavřít 36 nových spoluprací.

 

Bezpečnost a zdraví

Bezpečnost našich pracovníků zajišťujeme pomocí pravidelné dezinfikace ozónem našeho vozového parku i prostorů naší společnosti. Dezinfekci ozónem jsme zvolili právě pro její účinnost, ničí veškeré bakterie a viry, a navíc je přírodní a ekologická. Snažíme se tak dodržovat veškerá preventivní opatření a být zodpovědní ke zdraví našich zaměstnanců i klientů. 

Mimo tato hygienická opatření provádíme i pravidelné testování zaměstnanců na Covid-19, kdy do této chvíle proběhlo na pracovišti 253 testů. 

 

Environmentální odpovědnost

Jsme si současně vědomi i dalších překážek, kterým jako společnost čelíme a snažíme se minimalizovat negativní dopad na životní prostředí.

Během roku 2020 se nám povedlo vyprodukovat 273 386 KWh energie díky vlastním fotovoltaickým technologiím.

Současně se zasazujeme o snižování emisí oxidu uhličitého (CO2) a jeho vypouštění do atmosféry. 

Jak? 97 % vozidel v naší flotile spadá do nejnovější emisní normy Euro 6.

Tyto normy jsou napojeny na Evropskou unii a stanovují maximální hodnoty škodlivin výfukových plynů, a to jak benzínových, tak dieselových motorů. Normy zahrnují maximální hodnoty oxidu uhelnatého (CO), oxidu dusíku (NO x), uhlovodíků (HC) a pevných částic.

 

Zajímavé údaje z roku 2020

V úvodu jsme si řekli, že se nám povedlo odbavit 503 zakázek - během procesu jsme s naší flotilou najeli 674 758 km, přestěhovali 5422 tun strojů a navštívili 16 zemí Evropy. 

 

Poděkování našim klientům a zaměstnancům

Rádi bychom poděkovali všem našim klientům, s kterými jsme mohli spolupracovat. Vážíme si spolupráce s každým naším klientem, a proto se snažíme, aby naše služby byly vždy na nejvyšší profesionální úrovni. Naší největší odměnou je vaše spokojenost a to, že opakovaně využíváte našich služeb. Děkujeme Vám.    

Děkujeme i všem našim zaměstnancům, kteří se podílí na fungování společnosti - bez vás by to nešlo. Rok plný překážek jsme zvládli a už se těšíme, co nového nám přinese rok 2021.

Nakonec nezbývá než popřát klidný průběh zbytku tohoto roku, užít si vánoční svátky v rodinném kruhu a s chutí, zdravím a odhodláním přivítat ten nový.

Váš Europe Automotive Holding a.s.