Loading color scheme

Životní prostředí

Důležitým cílem společnosti Europe Automotive Holding a.s. je soulad svých aktivit s podmínkami udržitelného rozvoje. Vedení společnosti se trvale zavazuje snižovat negativní dopady a neustále zlepšovat vztah k životnímu prostředí.

Vznikající odpady jsou předávány oprávněným osobám v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech. Část těchto odpadů je využívána jako druhotné suroviny. Všechny zdroje znečišťování ovzduší plní emisní limity a jsou provozovány podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. Při zavádění nových technologií je posuzování vlivů v těchto oblastech zásadním kritériem.

Důkazem péče o životní prostředí je certifikace dle mezinárodní normy ISO 14001.

Výrobní budova je osazena 124 kusy FVE panelů pro výrobu elektrické energie s instalovaným výkonem 30 kWh. Po zajištění vytápění výrobní haly a administrativní budovy využíváme energie vyráběné tepelným čerpadlem DAIKIN o výkonech 64kW a 18kW.