Požárně-bezpečnostní řešení

  • Home

Jedná se hlavně o horizontální a vertikální prostupy rozvodů, jako například elektrických kabelových svazků a lávek, vzduchotechniky, topení, chlazení, rozvody vody a kanalizace, ale i ocelové a betonové nosné konstrukce.

 

Dle Vyhlášky č.246/2001 Sb. jsou požární ucpávky požárně bezpečnostními zařízeními a je nutné provádět jejich pravidelnou kontrolu dvakrát ročně.

 

Realizace požárních ucpávek provádíme pomocí systémů Dunamenti, Intumex a HILTI. Používáme postupy stanovené výrobcem na ucpávky kabelů a kabelových svazků, kovových a plastových trubek, těsnění spár v prostupech.

 

Realizace

Součástí dodávky je provedení označení a vypracování seznamu ucpávek včetně zakreslení do půdorysů PD.

Společnost Europe Automotive Holding a.s. je oprávněna k montáži a revizi požárních ucpávek dle vyhl. 246/2001Sb., §6, odst.2, § 10 odst.2 §7 systémem HILTI, INTUMEX a DUNAMENTI

Osvědčení se vztahuje na provádění protipožárního zabezpečení prostupů kabelových tras, plastového potrubí, kovového potrubí, stavebních spár a protipožárních nástřiků/nátěrů kabelů, včetně provádění předepsaných kontrolních prací podle vyhlášky MV ČR č.246/2001Sb.

Produkty z kategorie protipožárních ucpávek, tj.

 

- protipožární manžety
- tmely
- zpěňující pásy
- protipožární pásky
- nátěry
- protipožární lamináty
- pružné bloky
- protipožární sáčky