Stěhování strojů

Společnost Europe Automotive Holding a.s. nabízí kompletní a profesionální stěhování strojů a zařízení, montáž a demontáž všech provozních médií, přípravu a zajištění veškeré manipulační či transportní techniky, včetně klasické, nebo nadrozměrné přepravy. Poradenství před i v průběhu realizace stěhování.

Těžká a nadrozměrná přeprava

Důležitou součástí poskytovaných služeb Europe Automotive Holding a.s. je mezinárodní kamionová doprava, těžká a nadrozměrná přeprava, přeprava stavebních strojů, jeřábů a manipulační techniky, nadrozměrná přeprava průmyslových strojů a technologií.

Instalace a servis technologií

Provádíme servis včetně podpory a poradenství. Díky širokému a zkušenému teamu jsme schopni poskytnout instalace, připojení na média, transporty, demontáže, montáže a servisní činnost různých strojních technologií.

Instalace médií

Europe Automotive Holding a.s. realizuje dodávky energetických celků, instalace médií v oblasti výstavby a rekonstrukce zdrojů tepla, elektrické energie, akumulačních zdrojů energie a tepelných rozvodů.

Požárně-bezpečnostní řešení a izolace

Protipožární ochrana staveb je důležitou součástí požární ochrany. Požární ucpávky mají za úkol zabránit šíření požáru a vzniklého kouře a tím minimalizovat škody na zdraví a majetku.

Ocelové konstrukce

Europe Automotive Holding a.s. poskytuje komplexní služby v oblasti výroby ocelových konstrukcí a zámečnické výroby. Realizujeme ocelové konstrukce spojené s průmyslovou výrobou, vestavby do hal, dopravníky, regály a přípravky, nebo ocelové konstrukce.

O NÁS ___

INNOVATIVE SOLUTIONS FOR YOUR BUSINESS CHALLENGE

Společnost Europe Automotive Holding a.s. je jedním z předních dodavatelů služeb průmyslových instalací, relokací, transferů, energo instalací a rozvodů. Europe Automotive Holding a.s. klade důraz na poskytování služeb v nejvyšší kvalitě, a to bez omezení velikosti realizovaného projektu. Působíme po celé Evropské unii s velmi kvalifikovaným personálem, vysokým standardem BOZP, veškerými certifikacemi jako je ISO 9001, 14001, OHSAS 18001 a výjimkami pro dopravu standardních a nadrozměrných přeprav vč. svátků a víkendů.

 

Cílem Europe Automotive Holding a.s. je spokojený zákazník, neustálý rozvoj společnosti po personální i technické stránce, dodržování bezpečnosti práce a platných norem a v neposlední řadě i snižování ekologické zátěže.

___ Europe Automotive Holding ___

PRACUJEME V OBLASTECH

Oblast průmyslu

Pro naše zákazníky zajišťujeme all inclusive servis včetně podpory a poradenství. Díky širokému a zkušenému teamu jsme schopni poskytnout instalace, připojení na média, transporty, demontáže, montáže a servisní činnost strojních technologií. Většinu aktivit soustředíme na automobilový, strojírenský, farmaceutický, potravinářský a hutní průmysl. V těchto odvětvích zajišťujeme servis, montáže, stěhování, transport strojů a linek jako jsou:

 

Svařovací linky a pracoviště, jednoúčelové stroje, obráběcí centra, tvářecí stroje, výrobní a balicí stroje, dopravníky, ohýbací stroje, laserové stroje, vertikální lisy, kovací lisy, stroje pro vstřikování plastů, stroje pro vyfukování plastů, sila, slévárenské pece, tlakové licí stroje, robotická pracoviště, manipulátory, kotle, nádrže, vzduchotechnické jednotky, klima komory, gumárenské stroje a další.

Oblast energetiky

Zde společnost Europe Automotive Holding a.s. může nabídnout vše, co se týká výroby, rozvodu a spotřeby tepla. Pro energetické a teplárenské společnosti zajišťujeme servisní a montážní činnost na potrubních vedeních, strojních zařízeních, výstavbu a montáže energetických celků, předávacích stanic, kotelen a s tím spojené transporty, manipulace a těžké zdvihy technologických celků nebo komponentů.

 

Dodáváme řešení vhodné právě pro Vás a to samozřejmě "na klíč“. Naše dodávky obsahují vše potřebné od analýzy záměru a projektové dokumentace až po dodávky a montáže zařízení včetně uvedení do provozu, tlakových a dalších potřebných zkoušek, průvodní technické dokumentace a uživatelských manuálů pro obsluhu. Naše dodávky jsou komplexní - zahrnují oblasti strojní, technologické, elektrické, systémy měření a regulace včetně výstavby kotelen nebo potrubních rozvodů.