Oblast energetiky

  • Home
  • Oblast energetiky

Zde společnost Europe Automotive Holding a.s. může nabídnout vše, co se týká výroby, rozvodu a spotřeby tepla. Pro energetické a teplárenské společnosti zajišťujeme servisní a montážní činnost na potrubních vedeních, strojních zařízeních, výstavbu a montáže energetických celků, předávacích stanic, kotelen a s tím spojené transporty, manipulace a těžké zdvihy technologických celků nebo komponentů.

Dodáváme řešení vhodné právě pro Vás a to samozřejmě "na klíč“. Naše dodávky obsahují vše potřebné od analýzy záměru a projektové dokumentace až po dodávky a montáže zařízení včetně uvedení do provozu, tlakových a dalších potřebných zkoušek, průvodní technické dokumentace a uživatelských manuálů pro obsluhu. Naše dodávky jsou komplexní - zahrnují oblasti strojní, technologické, elektrické, systémy měření a regulace včetně výstavby kotelen nebo potrubních rozvodů.

S ohledem na teplonosné médium se jedná o kotelny parní, horkovodní a teplovodní. Pro rozvody od instalovaných zdrojů dodáváme klasická, předizolovaná potrubí pro bezkanálová primární i sekundární uložení a to i v nadzemním vedení SIPRO. Dále dodáváme a realizujeme rozvody teplé užitkové vody a studené vody, rozvody tepla a chladu, rozvody zemního plynu, inertních plynů a vzduchu.

Materiály pro rozvody: nerez a jeho tvarovky pro průmysl i chemický a potravinářský, plastové potrubí, pozinkované potrubní systémy a ocel