Oblast průmyslu

  • Home
  • Oblast průmyslu

Pro naše zákazníky zajišťujeme all inclusive servis včetně podpory a poradenství. Díky širokému a zkušenému teamu jsme schopni poskytnout instalace, připojení na média, transporty, demontáže, montáže a servisní činnost strojních technologií. Většinu aktivit soustředíme na automobilový, strojírenský, farmaceutický, potravinářský a hutní průmysl. V těchto odvětvích zajišťujeme servis, montáže, stěhování, transport strojů a linek jako jsou:

 

Svařovací linky a pracoviště, jednoúčelové stroje, obráběcí centra, tvářecí stroje, výrobní a balicí stroje, dopravníky, ohýbací stroje, laserové stroje, vertikální lisy, kovací lisy, stroje pro vstřikování plastů, stroje pro vyfukování plastů, sila, slévárenské pece, tlakové licí stroje, robotická pracoviště, manipulátory, kotle, nádrže, vzduchotechnické jednotky, klima komory, gumárenské stroje a další.

 

Dále provádíme činnosti jako přesuny výrobků a skladových zásob včetně manipulace s lehkým zařízením, speciální činnosti v nejrůznějších oblastech průmyslových činností, jako jsou demontáže zastaralých technologických celků, demontáže potrubních rozvodů a elektroinstalace, demontáže a ekologické odstraňování zastaralých strojních zařízení, manipulace s obtížnými technologickými částmi, skládání, čištění, usazování, remontáž použitého průmyslového a strojového parku, stěhování celých výrobních závodů včetně připojení strojů na nová odběrná místa po celé Evropě.

Dodáváme také průmyslové rozvody pro výrobní zařízení:
elektroinstalace, stlačený vzduch, DEMI vodu, chladící vodu, topnou vodu, požární vody, rozvody zemního plynu, rozvody inertních plynů, rozvody horkovodní, parní a teplovodní, rozvody oleje, rozvody pro dopravu tekutých potravinářských médií a směsí a rozvody chemických látek a výrobků.